Cookie beleid Wijnegem

De website van Wijnegem is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sportongeval

Wat moet men doen bij een sportongeval?

Als je aangesloten bent bij onze voetbalclub, ben je verzekerd via je aansluiting bij de voetbalbond.
Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst, volg je het best ons stappenplan.

Een voetbalongeval op training of wedstrijd moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de verzekeringsmaatschappij van de voetbalbond om een (gedeeltelijke) terugbetaling van de onkosten te kunnen bekomen.


Stap 1 - Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval.
Deze formulieren liggen ter beschikking inde kantine.
Ook de trainers kunnen je zo een formulier bezorgen. 
Of je kan het hier downloaden.

Zorg dat je een ongevalsaangifteformulier meeneemt naar de dokter of spoed.
Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld.

Bespreek dit eventueel met de dokter.

Stap 2 - Formulier zelf invullen en ook laten invullen door de dokter.
Belangrijke opmerking i.v.m. kinesistbehandelingen:
Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelende dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift.
De voorafgaandelijke toestemming van het federale solidariteitsfonds is vereist.
De tegemoetkoming wordt uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelende arts.
Het Federaal Solidariteits Fonds (kort FSF), verzekeringsorgaan van de KBVB, komt slechts tussen in deze kosten van ‘speciale zorgen’ wanneer de voetbalinactiviteit 15 dagen of meer bedraagt en vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om toestemming in tussenkomst.
Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd te worden bij de behandelende dokter. Een kopie van het doktersbriefje moet dan wederom goedgekeurd worden door de KBVB.

Stap 3 - Bezorg het formulier aan de GC van de club.
Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent.
Dit formulier dient binnen de 21 kalenderdagen in het bezit te zijn van de KBVB anders wordt het dossier niet aanvaard.

Geef de gerechtigde correspondent de volgende gegevens:
- Datum van het ongeval;
- Datum van het eerste medisch onderzoek;
- De omstandigheden (zo precies mogelijk).
- De aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels;
- Handtekening van de speler en de dokter. 
• Klever van je ziekenfonds

Je kan het formulier in de brievenbus steken aan de ingang van de Kasteellei of mailen naar de GC.

Stap 4 - Het attest van herstel.
Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van herstel”.

Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter.
Bij dit attest voeg je ofwel alle originele terugbetalingsoverzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen.

Bezorg al deze papieren aan de gerechtigd correspondent.
De gerechtigd correspondent zal dan het dossier indienen bij de KBVB.
Indien dit attest niet is ingediend mag het voetbalspelen niet hernomen worden.
Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn.
Alle tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit.
Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport.
Hou er rekening mee dat je niet verzekerd bent zolang het dossier van een ongevalsaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij KBVB is toegekomen.

Zie samenvatting welke documenten er nodig zijn en welke niet.

Stap 5 - De terugbetaling.
Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent na enkele weken het formulier “Detail van tegemoetkoming van het FSF”.
Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB.
De gerechtigde correspondent stort dit bedrag op de opgegeven bankrekening van de speler.

Belangrijke opmerkingen:

  • Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV-tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler). Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
  • De bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds.
    De bedragen die men uitbetaalt, dekken dan ook vaak niet de totaal gemaakte onkosten.
    Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.
  • De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij de Politie.
    (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!