Sportongeval - Wijnegem

Sportongeval

Wat moet men doen bij een sportongeval?

Als men naar de dokter gaat, het formulier “ongevalaangifte” meenemen.
Dit formulier kan bekomen worden op het secretariaat of van je afgevaardigde.
Klik hier (pdf) voor het aangifte formulier (opgelet dit moet afgeprint worden op één bladzijde: voor en achterkant bedrukken.
Het formulier moet ondertekend worden door de speler of ouder/voogd, en door de gerechtelijke correspondent van de club.
Nadat het formulier is ingevuld dit zo vlug mogelijk aan de afgevaardigde van uw ploeg of op het secretariaat bezorgen.
Ook een klevertje van het ziekenfonds bijvoegen.
De aangifte moet uiterlijk 21 dagen na het ongeval toekomen op de voetbalbond.
Dus is het van belang dat U het ingevulde formulier tijdig aan je afgevaardigde of aan het secretariaat terug bezorgt.
Het is ook aan te raden om van alle documenten een kopie te maken.

Wat doen als men werkonbekwaam is?

Formulieren van de adviseur laten invullen bij de dokter en opsturen.
Werkonbekwaamheid melden aan de werkgever binnen de voorgeschreven tijd in het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Voorgeschreven medicatie.

De betaalde rekening(en) van de apotheker bijhouden tot men genezen is.
Bepaalde geneesmiddelen van categorie D (meestal pijnstillers) worden niet terugbetaald door het sociaal fonds.

Massage.

De voetbalbond geeft (al of niet) de toestemming voor het aantal gevraagde kinebehandelingen en de begindatum.
Bij verlenging moet men een medisch getuigschrift (fotokopie volstaat; origineel is voor de kinesist) halen bij de dokter en DADELIJK binnenbrengen omdat de datum van ontvangst bij de bond telt!
Dus tijdig aanvragen en niet wachten tot men al aan een nieuwe reeks behandelingen begonnen is.
Nooit het formulier van genezing laten invullen binnen de 15 kalenderdagen als men massage heeft gehad want dan krijgt men niets terugbetaald.
Er moeten meer dan 15 dagen liggen tussen datum gekwetst en datum genezing.
Als men het formulier van genezing laat invullen bij de dokter mag men geen massage meer gaan halen; immers de datum van genezing bepaalt ook het einde van de kinebehandeling!Laserstraalmassage is niet toegestaan door de bond.
De meerkosten vallen ten laste van de speler. Massage gehaald zonder toestemming wordt niet terugbetaald.

Hospitalisatie.

Bij hospitalisatie steeds een kamer van 4 personen vragen anders worden erelonen geteld die niet vergoed worden door de K.B.V.B.
Bij operatie kunnen wel meer dan 18 kine- behandelingen bekomen worden.
De kinesist moet aan de adviseur een speciale code aanvragen.
Hierdoor kan men tot 60 behandelingen gaan.

Wat te doen bij genezing?

Bij genezing het formulier "ontvangstbewijs"  dat door de club u is bezorgd door de behandelde geneesheer laten invullen.
Aandacht: daarna kan men geen massage meer halen of geen apothekerskosten meer maken.
Naar het ziekenfonds gaan met de rekeningen van dokter, kinesist, kliniek, e.d.
Het ziekenfonds maakt een kwijting op van wat zij terugbetaald heeft.

Volgende formulieren binnenbrengen bij secretaris:

Dhr. Nesen Marc, Kasteellei 79B, 2110 Wijnegem.
1. genezenverklaring.
2. rekening apotheker.
3. kwijting van het ziekenfonds.
4. afschrift met datums van de kinebehandeling.
5. originele factuur van de hospitalisatie (geen kopie!).
6. rekeningnummer waarop de tussenkomst van de bond kan gestort worden.
De som die het sociaal fonds van de voetbalbond terugbetaalt aan K. Wijnegem VC, wordt door de penningmeester uitbetaald met de vermelding
“ vergoeding ongeval", en dit nadat de bond de tussenkomst op de rekening van K. Wijnegem VC heeft gestort.

Spelers mogen terug starten met wedstrijden of trainingen indien de verklaring van herstel is ingevuld.
Alleen op die manier ben je in orde bij een eventueel volgend ongeval.

 

Maak van alles een kopie aub?

Opmerkingen!

Worden niet vergoed door het sociaal fonds:

Huren van krukken.
Supplement in een een- of tweepersoonskamer.
Telefoonrekeningen.
Radioscopie.
Gips.
Synthetisch materiaal en taping.
Steunzolen, enkelstukken, enz…

Worden wel of gedeeltelijk vergoed door het sociaal fonds:

Synthetisch gips: na aandeel van de ziekenkas en op vertoon van de originele stavingstukken met maximaal driemaal het bedrag dat door de Z.I.V. voor dit type gips wordt terugbetaald.
Speciale verbanden: forfaitaire vergoeding van (€ 21).
De tegemoetkoming in de tandheelkundige onkosten is beperkt tot het officiële barema van de Z.I.V
De tegemoetkoming in de tandheelkundige onkosten is beperkt tot het officiële barema van de Z.I.V.
Verplaatsingskosten per ziekenwagen na aftrek van het deel van de ziekenkas.
Iedere zelfstandige wordt aanzien als gedekt zijnde voor alle grote en kleine risico's.


Voor alle verdere inlichtingen kan U steeds terecht op het secretariaat.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!