Cookie beleid Wijnegem

De website van Wijnegem is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Informatie nota

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger.

1. Organisatie.

Naam: Koninklijke WIJNEGEM VOETBALCLUB.
Adres zetel: Kasteellei 79B, 2110 Wijnegem.
Secretariaat: Idem adres.
Telefoonnummer: 03 297 09 27.
email: [email protected]

Sociale doelstelling: De vereniging heeft tot doel,buiten iedere religieuze, filosofische of politieke aanhorigheid, om de beoefening van de voetbalsport te bevorderen en aan te moedigen.
Juridisch statuut: V.Z.W.

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam: 
Functie: Voorzitter.
Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'. 
Naam:
Functie: Voorzitter.
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.
Naam: NESEN MARC.
Functie: Secretaris.
Telefoonnummer: 0476 432 877.

2. Verzekeringen.

Verplichte verzekering.
Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Maatschappij: FORTIS AG - Polisnummer:03/60.640.486/06.
Vrije verzekeringen
Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens
de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten ENKEL DE MEDISCHE KOSTEN volgens de reglementen van het Federaal Solidariteitsfond van de Koninklijke Belgische Voetbalbon – reglement te consulteren op de website van de KBVB www.footbel.com. Deze dekking geldt alleen voor vrijwilligers die aangesloten zijn bij de KBVB en wiens naam is doorgegeven aan de KBVB door de club.
Maatschappij: Federaal Solidariteitsfonds KBVB - Polisnummer:
Waarborgen:
Rechtsbijstand voor verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Maatschappij: D.A.S.- Polisnummer: 0898780

3. Vergoedingen.

Na individueel akkoord tussen de organisatie (club) en de vrijwilliger kan aan de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding worden betaald welke beperkt is tot een vergoeding van (cumulatief) maximaal 27,92 euro per dag en 1.116,17 euro per jaar.

4. Aansprakelijkheid.

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht.

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek."Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoeks-commissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank". De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervalide).

6. Wederzijdse rechten en plichten.

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, . . . 

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, . . .

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!